Khóa đào tạo My Machine năm 2013

Khóa đào tạo My Machine năm 2013

Trong hai ngày 6 và 7 tháng 8 năm 2013, Phòng Hỗ Trợ Cải Tiến đã tổ chức khóa đào tạo My Machine  lần thứ 3 năm 2013 cho 32 học viên, đến từ rất nhiều các phòng ban thuộc khối sản xuất như PTD, CR, CAL,  Maintenance,…và công ty nhà thầu phụ Phố Mới. Và cũng là lần thứ 15 kể từ khi khóa đào tạo này được bắt đầu tổ chức.

IMG_8072.jpg

Copyright © 2013 - 2017Hanvina E & C. Design byVicoGroup